پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسدآباد/دربندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسدآباد/دربندی 529438 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسدآباد/دربندی باید ابتدا 0529438 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسدآباد/دربندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529438123456 را وارد نمایید. شهرستان اسدآباد/دربندی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده