پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسدآباد/خواف چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسدآباد/خواف 532571 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسدآباد/خواف باید ابتدا 0532571 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسدآباد/خواف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532571123456 را وارد نمایید. شهرستان اسدآباد/خواف از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواف)