پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اسحاق آبادتربت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اسحاق آبادتربت حیدریه 532856 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسحاق آبادتربت حیدریه باید ابتدا 0532856 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اسحاق آبادتربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532856123456 را وارد نمایید. شهرستان اسحاق آبادتربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده