پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان استیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان استیر 571234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان استیر باید ابتدا 0571234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در استیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0571234123456 را وارد نمایید. شهرستان استیر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده