پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان استای چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان استای 5294333 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان استای باید ابتدا 05294333 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در استای زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05294333123456 را وارد نمایید. شهرستان استای از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استای)