پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اردوغش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اردوغش 552337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اردوغش باید ابتدا 0552337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اردوغش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552337123456 را وارد نمایید. شهرستان اردوغش از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اردوغش) ()