پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز استان خراسان شمالی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مرکز استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مرکز استان خراسان رضوی چه نام دارد؟)