پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان احمدآباد/تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان احمدآباد/تربت جام 529222 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدآباد/تربت جام باید ابتدا 0529222 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدآباد/تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529222123456 را وارد نمایید. شهرستان احمدآباد/تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده