پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ابدال آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ابدال آباد 529238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ابدال آباد باید ابتدا 0529238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ابدال آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529238123456 را وارد نمایید. شهرستان ابدال آباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده