پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلی 532231 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلی باید ابتدا 0532231 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532231123456 را وارد نمایید. شهرستان آلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده