پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلماجوق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلماجوق 581236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلماجوق باید ابتدا 0581236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلماجوق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581236123456 را وارد نمایید. شهرستان آلماجوق از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده