پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آزادمنجیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آزادمنجیر 571242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آزادمنجیر باید ابتدا 0571242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آزادمنجیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0571242123456 را وارد نمایید. شهرستان آزادمنجیر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده