پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبینه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبینه 529489 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبینه باید ابتدا 0529489 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبینه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529489123456 را وارد نمایید. شهرستان آبینه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده