پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبگرگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبگرگ 581247 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبگرگ باید ابتدا 0581247 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبگرگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581247123456 را وارد نمایید. شهرستان آبگرگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آبگرگ)