پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهره هلیلان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهره هلیلان 842434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهره هلیلان باید ابتدا 0842434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهره هلیلان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0842434123456 را وارد نمایید. شهرستان کهره هلیلان از توابع استان ایلام می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کهره هلیلان) ()