پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کله جوب شیروان چرداول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کله جوب شیروان چرداول 842488 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کله جوب شیروان چرداول باید ابتدا 0842488 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کله جوب شیروان چرداول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0842488123456 را وارد نمایید. شهرستان کله جوب شیروان چرداول از توابع استان ایلام می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره شیروان)