پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بلاوه تره سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بلاوه تره سفلی 842462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بلاوه تره سفلی باید ابتدا 0842462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بلاوه تره سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0842462123456 را وارد نمایید. شهرستان بلاوه تره سفلی از توابع استان ایلام می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()