پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز استان همدان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مرکز استان همدان، شهرستان همدان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام مرکز استان همدان چیست؟) (مرکز استان همدان) (نام مرکز استان همدان) (مرکز همدان) (مرکزاستان همدان) () (مركز استان همدان) (نام مرکز همدان)