پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ایلام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ایلام 841 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایلام باید ابتدا 0841 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ایلام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0841123456 را وارد نمایید. شهرستان ایلام از توابع استان ایلام می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()