پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان انجیره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان انجیره 842652 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان انجیره باید ابتدا 0842652 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در انجیره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0842652123456 را وارد نمایید. شهرستان انجیره از توابع استان ایلام می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده