پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور یونان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت یونان (Greece) آتن (Athens) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت یونان) (مرکز یونان) (پايتخت يونان) (مرکزیونان) (پایتخت یونان کجاست) (پایتخت کشور یونان) (نام پایتخت یونان) (مركز يونان) (پایتخت یونان چه نام دارد) () (پایتخت یونان ) (نام مرکز یونان) (بايتخت يونان) (پایتخت کشوریونان) (پایتخت یونان) (پاىتخت ىونان) (مرکز یونان کجاست) (پایتخت+یونان) (پایتخت یونان) (پایتخت یونان؟) (نام مركز يونان) (مرکز يونان) (مرکز یونان ) (مرکز کشور یونان) ( پایتخت یونان) (اسم پایتخت یونان) (پايتخت كشور يونان) (پایتخت کشور یونان چه نام دارد؟) (نام پایتخت یونان؟) (مرکزيونان) (پایتخت یونان چیست؟) (پایتخت کشور یونان ) (یونان پایتخت کجاست) (مرکزیونان؟) (پایتختیونان) (مركزيونان) (پایتخت greece) (��� ��� ���ʿ)