پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ورزنه گلپایگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ورزنه گلپایگان 372346 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ورزنه گلپایگان باید ابتدا 0372346 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ورزنه گلپایگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372346123456 را وارد نمایید. شهرستان ورزنه گلپایگان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()