پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ورپشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ورپشت 332352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ورپشت باید ابتدا 0332352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ورپشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332352123456 را وارد نمایید. شهرستان ورپشت از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده