پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز استان سیستان و بلوچستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مرکز استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز سیستان و بلوچستان) (مرکز استان سیستان و بلوچستان) (مرکز سیستان وبلوچستان) (مرکز سیستان بلوچستان) (مرکز سیستان) () (مرکزسیستان وبلوچستان) (مرکز استان سیستان بلوچستان) (مرکز سیستان و بلوچستان کجاست) (نام قدیم سیستان) (نام قدیمی سیستان)