پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوگوران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوگوران 334635 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوگوران باید ابتدا 0334635 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوگوران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0334635123456 را وارد نمایید. شهرستان نوگوران از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوگوران)