پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نهرخلج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نهرخلج 372434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نهرخلج باید ابتدا 0372434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نهرخلج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372434123456 را وارد نمایید. شهرستان نهرخلج از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نهرخلج)