پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نماگرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نماگرد 372449 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نماگرد باید ابتدا 0372449 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نماگرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372449123456 را وارد نمایید. شهرستان نماگرد از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده