پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میرآبادنجف آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میرآبادنجف آباد 332336 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میرآبادنجف آباد باید ابتدا 0332336 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میرآبادنجف آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332336123456 را وارد نمایید. شهرستان میرآبادنجف آباد از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده