پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میرآبادخوانسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میرآبادخوانسار 372469 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میرآبادخوانسار باید ابتدا 0372469 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میرآبادخوانسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372469123456 را وارد نمایید. شهرستان میرآبادخوانسار از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده