پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان منظریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان منظریه 321228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان منظریه باید ابتدا 0321228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در منظریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0321228123456 را وارد نمایید. شهرستان منظریه از توابع استان اصفهان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()