پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان منشیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان منشیان 311847 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان منشیان باید ابتدا 0311847 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در منشیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311847123456 را وارد نمایید. شهرستان منشیان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده