پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ 321244 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ باید ابتدا 0321244 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0321244123456 را وارد نمایید. شهرستان مقصودبیک/وشاره/باغ سرخ از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده