پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/صنایع دفاع چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/صنایع دفاع 334632 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/صنایع دفاع باید ابتدا 0334632 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/صنایع دفاع زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0334632123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/صنایع دفاع از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن صنایع دفاع) (شماره صنایع دفاع)