پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لارگان/لارگیجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لارگان/لارگیجی 335337 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لارگان/لارگیجی باید ابتدا 0335337 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لارگان/لارگیجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335337123456 را وارد نمایید. شهرستان لارگان/لارگیجی از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()