پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گیشی/قمشنان/قلعه بالا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گیشی/قمشنان/قلعه بالا 312676 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گیشی/قمشنان/قلعه بالا باید ابتدا 0312676 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گیشی/قمشنان/قلعه بالا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312676123456 را وارد نمایید. شهرستان گیشی/قمشنان/قلعه بالا از توابع استان اصفهان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده