پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلدشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلدشت 331223 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلدشت باید ابتدا 0331223 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلدشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0331223123456 را وارد نمایید. شهرستان گلدشت از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده