پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلدره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلدره 332435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلدره باید ابتدا 0332435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلدره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0332435123456 را وارد نمایید. شهرستان گلدره از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده