پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلپایگان/نیوان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلپایگان/نیوان 372322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلپایگان/نیوان باید ابتدا 0372322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلپایگان/نیوان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372322123456 را وارد نمایید. شهرستان گلپایگان/نیوان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گلپایگان) () (گلپایگان)