پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گشنیزجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گشنیزجان 372432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گشنیزجان باید ابتدا 0372432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گشنیزجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372432123456 را وارد نمایید. شهرستان گشنیزجان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گشنیزجان) ()