پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گزبرخوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گزبرخوار 312572 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گزبرخوار باید ابتدا 0312572 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گزبرخوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312572123456 را وارد نمایید. شهرستان گزبرخوار از توابع استان اصفهان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()