پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرموک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرموک 322342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرموک باید ابتدا 0322342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرموک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0322342123456 را وارد نمایید. شهرستان گرموک از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده