پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرمه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرمه 324443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرمه باید ابتدا 0324443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرمه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0324443123456 را وارد نمایید. شهرستان گرمه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تلفن گرمه) (پیش شماره گرمه)