پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهرویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهرویه 321267 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهرویه باید ابتدا 0321267 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهرویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0321267123456 را وارد نمایید. شهرستان کهرویه از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کهرویه)