پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معمای انیشتین

1 پاسخ 1

معمای انیشتین معمایی است که به شما کمک می کند به سوال زیر پاسخ دهید:
آیا شما در زمره دو درصد افراد باهوش دنیا هستید؟
بنابراین با حل این مسئله می توانید دریابید که آیا در میان افراد باهوش جهان قرار دارید یا ...!
توجه داشته باشید که مسئله دارای جواب می باشد و تنها منطق محض، می تواند شما را به پاسخ نهایی برساند.
آلبرت انیشتین این معما را در قرن نوزدهم میلادی مطرح کرد. به گفته وی ۹۸% از مردم جهان نمی توانند این معما را حل کنند!

صورت مسئله به شرح زیر است:
۱) در خیابانی، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
۲) در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
۳) این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند، سیگار متفاوت می کشند و حیوان خانگی متفاوتی نگهداری می کنند.

اگر حقایق زیر را بدانیم، کدامیک از این افراد در خانه، ماهی نگه می دارد؟
۱) مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
۲) مرد سوئدی یک سگ دارد.
۳) مرد دانمارکی چای می نوشد.
۴) خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
۵) صاحب خانه سبز، قهوه می نوشد.
۶) شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد.
۷) صاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد.
۸) مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد.
۹) مرد نروژی، در اولین خانه (از سمت چپ) زندگی می کند.
۱۰) مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد، زندگی می کند.
۱۱) مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند.
۱۲) مردی که سیگار Blue Master می کشد، آب میوه می نوشد.
۱۳) مرد آلمانی سیگار Prince می کشد.
۱۴) مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.
۱۵) مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معمای انیشتین) (معماي انيشتين) (انیشتین) (معما های انیشتین) (جواب معمای انیشتین) (سوال و معمای انیشتین) (پرسش انیشتین) ( معمای انیشتین ) (معماهای انیشتین) (معمای انشتین) (معمای انیشتین ) (حل معمای انیشتین) (انيشتين) (پاسخ معمای انیشتین) (حل معماهای انیشتین) (معمای اینشتین) (جواب معمای میهمانی انیشتین)