پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کاشان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کاشان 361 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کاشان باید ابتدا 0361 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کاشان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0361123456 را وارد نمایید. شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره کاشان) (کد کاشان) () (پیش شماره شهر کاشان) (پيش شماره كاشان) (پیش شماره 361) (کد شهرستان کاشان) (کدکاشان) (پیش شماره تلفن کاشان) (پیش شماره 0361) (کد شهر کاشان) (پیش شماره ی کاشان) (پيش شماره کاشان) (تغییر شماره های کاشان) (کد کاشان چند است) (پیش شماره جدید شهرستان کاشان) (پیش شماره تلفن ثابت کاشان) (پیش شماره شهرکاشان) (کدتلفن کاشان) (پیش شماره های کاشان) (جستجو پیش شماره شهرستان کاشان) (پیش شماره شهرستان کاشان) (کد تلفن کاشان)