پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کارخانه/ذوب آهن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کارخانه/ذوب آهن 334257 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کارخانه/ذوب آهن باید ابتدا 0334257 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کارخانه/ذوب آهن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0334257123456 را وارد نمایید. شهرستان کارخانه/ذوب آهن از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()