پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قودجانک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قودجانک 372429 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قودجانک باید ابتدا 0372429 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قودجانک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0372429123456 را وارد نمایید. شهرستان قودجانک از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قودجانک)