پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قودجان/تیدجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قودجان/تیدجان 3712236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قودجان/تیدجان باید ابتدا 03712236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قودجان/تیدجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 03712236123456 را وارد نمایید. شهرستان قودجان/تیدجان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تیدجان)