پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهی 312658 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهی باید ابتدا 0312658 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0312658123456 را وارد نمایید. شهرستان قهی از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده