پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهدریجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهدریجان 335361 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهدریجان باید ابتدا 0335361 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهدریجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335361123456 را وارد نمایید. شهرستان قهدریجان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده